Dầu bôi trơn máy nén

emkarate-rL-32H-dieuhoaxanh-0944598169

Dầu nhớt lạnh là gì? Phân loại dầu nhớt lạnh như thế nào?

Dầu nhớt lạnh là gì? Phân loại dầu nhớt lạnh như thế nào? Tuần hoàn dầu bôi trơn trong hệ thống lạnh. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hồi dầu?Lượng dầu thích hợp trong hệ thống lạnh? Những tính chất quan trọng của dầu nhớt lạnh? Dầu nhớt lạnh là gì? Dầu nhớt lạnh…

Xem thêm
emkarate-rL-32H-dieuhoaxanh-0944598169

Bảng chỉ số độ nhớt dầu bôi trơn SAE, ISO/SUS

Bảng chỉ số độ nhớt dầu bôi trơn SAE, ISO/SUS Các bảng ở dưới cung cấp các giá trị danh nghĩa cho các tiêu chuẩn độ nhớt. Xin lưu ý rằng trên thực tế có nhiều biến thể và chỉ số độ nhớt sẽ thay đổi một chút từ ít đến nhiều; số lượng biến…

Xem thêm