nén khí

emkarate-rL-32H-dieuhoaxanh-0944598169

Bảng chỉ số độ nhớt dầu bôi trơn SAE, ISO/SUS

Bảng chỉ số độ nhớt dầu bôi trơn SAE, ISO/SUS Các bảng ở dưới cung cấp các giá trị danh nghĩa cho các tiêu chuẩn độ nhớt. Xin lưu ý rằng trên thực tế có nhiều biến thể và chỉ số độ nhớt sẽ thay đổi một chút từ ít đến nhiều; số lượng biến…

Xem thêm