Chuyên mục
Bảo trì bảo dưỡng máy nén khí Dầu bôi trơn máy nén

Lịch bảo trì thay dầu và thay lọc cho máy nén khí Ingeroll Rand UP6 4-11 kW Oil-Flooded Rotary Screw

Lịch bảo trì thay dầu và tha lọc cho máy nén khí Ingeroll Rand UP6 4-11 kW Oil-Flooded Rotary Screw. Máy nén khí chạy ổn định và ít hư hỏng là do việc thay dầu và lọc được tiến hành định kỳ. Mua dầu bôi trơn và phin lọc cho Ingersoll Rand uy tín tại Hà Nội.

Lịch bảo trì máy nén khí Ingersoll Rand UP6

UP6 4-11 kW Oil-Flooded Rotary Screw Compressors
Start-Up Kit CCN 23352131 Oil Filter Element (1); Ultra Coolant 1 Liter (1)
2,000-Hour Maintenance Kit for all Non-TAS units CCN 23352149 Separator Element (1); Filter Panel (1); Oil Filter Element (1); Air Filter Element (1); Ultra Coolant 1 Liter (1)
2,000-Hour Maintenance Kit for 7.5-11 kW (10-15 hp) units with TAS CCN 23360910 Separator Element (1); Filter Panel (1); Oil Filter Element (1); Filter Element F108IG (1); Filter Element F108IH (1); Air Filter Element (1); Ultra Coolant 1 Liter (1)
2,000-Hour Maintenance Kit for 4-5.5 kW (5-7.5 hp) units with TAS CCN 23360928 Separator Element (1); Filter Panel (1); Oil Filter Element (1); Filter Element F71IG (1); Filter Element F71IH (1); Air Filter Element (1); Ultra Coolant 1 Liter (1)
8,000-Hour Maintenance Kit for all Non-TAS units CCN 23352164 Separator Element (1); Filter Panel (1); Oil Filter Element (1); Air Filter Element (1); Ultra Coolant 5 Liters (1)
8,000-Hour Maintenance Kit for 7.5-11 kW (10-15 hp) units with TAS CCN 23352172 Separator Element (1); Filter Panel (1); Oil Filter Element (1); Filter Element F108IG (1); Filter Element F108IH (1); Air Filter Element (1); Ultra Coolant 5 Liters (1)
8,000-Hour Maintenance Kit for 4-5,5 kW (5-7.5 hp) units with TAS CCN 23352180 Separator Element (1); Filter Panel (1); Oil Filter Element (1); Filter Element F71IG (1); Filter Element F71IH (1); Air Filter Element (1); Ultra Coolant 5 Liters (1)
Separator Element CCN 22388045 Separator Element (1)
Oil Filter Element CCN 39329602 Oil Filter Element (1)
Air Filter Element CCN 88171913 Air Filter Element (1)
Ultra Coolant, 1 Liter CCN 92837095 Ultra Coolant 1 Liter (1)

Một số hình ảnh dầu máy nén khí Ingersoll Rand

Dầu bôi trơn máy nén khí Ingersoll Rand Ultra Coolant có sẵn trong kho
Dầu bôi trơn máy nén khí Ingersoll Rand Ultra Coolant có sẵn trong kho
Dầu bôi trơn máy nén khí Ingersoll Rand Ultra EL có sẵn trong kho
Dầu bôi trơn máy nén khí Ingersoll Rand Ultra EL có sẵn trong kho

    Liên hệ mua hàng

    Hotline: 0866.033.804

    error: Content is protected !!