Bảo trì bảo dưỡng chiller

Bảo trì bảo dưỡng máy lạnh chiller là công việc vô cùng cần thiết. Bảo trì chiller đảm bảo chiller hoạt động ổn định, bền bỉ và tiết kiệm điện. ACGA có dịch vụ bảo trì bảo dưỡng chiller chuyên nghiệp. Quý khách yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ 0944.598.169

Chiller-Maintenance-dieuhoaxanhdotvn

Chi tiết công việc bảo dưỡng bảo trì chiller theo tháng, quý, năm

Chi tiết công việc bảo dưỡng bảo trì chiller theo tháng, quý, năm – Chiller maintenace schedule : Monthly, Quarterly, Annual maintenance: A- Bảo dưỡng định kỳ tháng (8 lần/năm) – Monthly maintenance (8 times per year ) 1. Kiểm tra tổng quát – General inspection – Kiểm tra mức độ tiếng ồn và rung…

Xem thêm