Tổng hợp các loại motor động cơ của điều hoà máy lạnh Trane

Bán các loại motor động cơ của điều hoà máy lạnh Trane. Chúng tôi bán các loại motor động cơ của Trane, giao hàng toàn quốc. Quý khách cần mua hàng, xin liên hệ 0886.033.804

Mô tả

Tổng hợp các loại motor động cơ của điều hoà máy lạnh Trane. Chúng tôi bán các loại motor động cơ của Trane, giao hàng toàn quốc. Quý khách cần mua hàng, xin liên hệ 0886.033.804

MOTOR CỦA MÁY TREO TƯỜNG

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
TRIPPLE-E MCW509DB5A01 FAN MOTOR RPG15Q FOR MCW509DB (024-0999) 1170030047
TRIPPLE-E MCW512DB5A01 FAN MOTOR YDK32-4Z-1 FOR MCW512DB (024-1007) 1170030047-1
TRIPPLE-E MCW512DB5A11 FAN MOTOR RPG15Q-3 FOR MCW512DB (024-1337) 1170030067
TRIPPLE-E MCW518- 524DB5A01 FAN MOTOR YDK035E4K31D-01 FOR MCW518-524DB (024-1028) 1170030048
HI-WALL
30,000BTU
MCW5306BA00, MCW5306BA01 FAN MOTOR YDK-45C-4, CAP 3
MFD FOR MCW5306B
E137+E56
HI-WALL
30,000BTU
MCW5306B0A10, MCWA306B5A00, MCWE306B5A00 FAN MOTOR YDK-45C-4, CAP 1.5
MFD FOR MCW5306B0A10
E137+E7
HI-WALL
30,000BTU &
36,000BTU
MCW5306B5A00, MCW5366BA00, MCW5366B0A00, MCW5366B0A01, MCWA306B0A00, MCWA366B0A00, MCWE306B0A00, MCWE366B0A00 FAN MOTOR LC-14558,
50/60HZ,CAP 2.5 MFD
E606+E95
BRAVO, BRAVO INVERTER, PASSIO MCW509- 512BB5A00, MCW512BB5A01, MCWA09BB5A00, MCWA12BB5A00, MCWE09GB5A00/AA FAN MOTOR FN20J-PG FOR MCW509-512BB5, MCWE09GB5 150120874
BRAVO, BRAVO INVERTER, PASSIO INVERTER MCW515BB5A00, MCW518BB5A01, MCWA18BB5A00, MYWE12GB5A00/AA FAN MOTOR FN20V-PG FOR MCW518BB5A01, MYWE12GB5 (15012146) 70-MOT00064
BRAVO MCW518BB5A00 FAN MOTOR FN25A-PG FOR MCW518BB5A00 15012098
BRAVO MCW524BB5A00 FAN MOTOR FN25E FOR MCW524BB5  (150121057) 70-FAN00005
BRAVO INVERTER MCWA24B5A00 FAN MOTOR FN60A-ZL FOR MCWA24BB5 (15012134) 690418260001
PASSIO MCWE12GB5A00/AA FAN MOTOR FN20N-PG FOR MCWE12GB5 (1501214603) 690412700001
PASSIO, PASSIO INVERTER MCWE15GB5A00/ 01/AB, MCWE18GB5A00/AA, MYWE18GB5A00/AA FAN MOTOR FN25V-PG FOR MC- WE15GB5-E15GB5 (1501214502) 690412340001
PASSIO, PASSIO INVERTER MCWE24GB5A00/AA, MYWE24GB5A00/AA FAN MOTOR FN35A-PG FOR MCWE24GB5 (15012145) 690411000001
PASSIO INVERTER MYWE09GB5A00/AA FAN MOTOR FN20J-PG FOR MYWE09GB5 (1501208904) 690418130001
JOYFUL MCWE09RB5A00/ MCWE12RB5A00 FAN MOTOR YKFG-20-4-5-19 11002012030932
JOYFUL MCWE18RB5A00 FAN MOTOR YKFG-28-4-3-14 11002012030930
JOYFUL MCWE24RB5A00 FAN MOTOR YKFG-45-4-22-13 11002012030931
JOYFUL INVERTER MYWE09RB5A00/ MYWE12RB5A00 FAN MOTOR YKFG-13-4-38L-4 11002012031474
JOYFUL INVERTER MYWE18RB5A00 FAN MOTOR YKFG-28-4-3-14 11002012030930
JOYFUL INVERTER MYWE24RB5A00 FAN MOTOR ZKFP-58-8-1-5 11002015008646
HI-WALL (WATER COIL) HWCF03-04 FAN MOTOR RPS 16C 50/60HZ W/CAP. (E71+E91) 690424770001
+ 690405910001

MOTOR CỦA MÁY TREO TƯỜNG COIL NƯỚC

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
HI-WALL (WATER COIL) HWCF06-08 FAN MOTOR YDK-35L-4 W/CAP. E55+E95
HI-WALL (WATER COIL) HWCF10 FAN MOTOR YDK-45C-4 W/CAP. E137+E56
HI-WALL (WATER COIL) HWCF12 FAN MOTOR LC-14558,50/60HZ,- CAP 2.5 MFD E606+E95

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
HI-COMMAND MCX512EB MOTOR S2-1/20-2P 1/20HP 50HZ RPM1075/3SP (024-0382) 024-0382-
002+325-3477
HI-COMMAND MCX518EB MOTOR T2-003-B 81W
220V/1PH/50HZ
(REPLACE S2-1/20-2O 1/20HP, P/N 024-0383)
690373480001
+325-3477
HI-COMMAND MCX524EB MOTOR S2-1/12-2I 1/12HP 50HZ RPM1200/3SP 024-0384
HI-COMMAND MCX530-536EB MOTOR S2-1/20-BC 1/20HP 50HZ RPM1200/3SP 024-0386
HI-COMMAND MCX042-060EB, CFEA12-20 MOTOR 1/10HP 50HZ KE2G4023
RPM1450/3SP
024-0402
NEW STYLUS, NEW STYLUS ENVI MCX512GB, MCX512GB5, MCXC12GB, MCXA12GB5RAA, MCXA12GB5WAA MOTOR T2-001-B 220V,50Hz
RPM1150/4SP
024-1014
NEW STYLUS MCXA12GB, MCXA12GB5 MOTOR T45-04F 45W
220V/1PH/50HZ 4SP
690355870001
NEW STYLUS, NEW STYLUS ENVI MCX518GB, MCXC18GB, MCXA18GB MOTOR T2-002-B 220V,50Hz
RPM1250/4SP
024-1015
NEW STYLUS, NEW STYLUS ENVI MCX518GB5, MCX524GB, MCX524GB5, MCX- C24GB, MCXA18GB5, MCXA24GB MOTOR T2-003-B 7455GVA-A24S
220V,50Hz RPM1400/4SP
024-1016
NEW STYLUS, NEW STYLUS ENVI MCX530GB, MCX530GB5, MCX536GB, MCXC30GB, MCXC36GB, MCXA30GB, MCXA30GB5, MCXA36GB MOTOR T2-004-B 7455GVA-A26S
220V,50Hz RPM1400/4SP
024-1017
NEW STYLUS MCX536GB5, MCX042GB5, MCXA24GB5, MCXA36GB5, MCXB42GB5 MOTOR T2-005-B W/QUICK CON.
50HZ
024-1018-001
NEW STYLUS, AQUASTYLUS, NEW STYLUS ENVI MCX042GB, MCX042GB5, CFEB14, MCXD42GB, MCXB42GB, MCXB42HB MOTOR T2-006-B PM4110362 W/ QUICK CON. 50HZ 024-1019-003
NEW STYLUS, AQUASTYLUS, NEW STYLUS ENVI MCX048GB, MCX060GB, CFEB16-20, MCXD48GB, MCXD60GB, MCXB48GB, MCXB48HB, MCXB60GB, MCXB60HB MOTOR T2-007-B W PM4110363
QUICK CONN 50HZ
024-1051-003
COOL PLUS, AQUASTYLUS MCX512HB5, CFEA06, CFEB06 MOTOR RT920-0383-OL 50HZ 024-0383-002
COOL PLUS, AQUASTYLUS MCX518, 524HB5,
530HB5, MCXA30HB5, CFEA08, CFEB08
MOTOR RT925-418-OL 50HZ 024-0384-003

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
COOL PLUS MCX536HB5 MOTOR T2-005-B W/QUICK CON.
50HZ
024-1018-001
COOL PLUS, AQUASTYLUS MCX042HB5, MCXB42HB5, CFEA10, CFEB10-12 MOTOR RT920-0386-OL 50HZ 024-0386-002
AQUASTYLUS CFEA04, CFEB04 MOTOR RT920-0382-OL 50HZ 024-0382-002
COOL PLUS MCXA12HB5 MOTOR T030-04F 30W 3SP
220V/1PH/50HZ
690352860001
COOL PLUS MCXA18HB5 MOTOR T2-003-B 81W
220V/1PH/50HZ
690373480001
COOL PLUS MCXA24HB5 MOTOR T2-004-B 56W
220V/1PH/50HZ
690373490001
COOL PLUS MCXA36HB5 MOTOR T2-005-B 76W 220VAC
1PH 50HZ
690373500001
DEWY MCXE12KB50AA MOTOR T45-04F 45W 220VAC
1PH 50HZ
690355870001
DEWY MCXE18KB50AA MOTOR T2-003-B 50W (PM4110456) 220VAC 1PH 50HZ 690836410001
DEWY MCXE24KB50AA, MCXE36KB50AA (2), MCXE42KB50AA (2), MCXE48KB00AA (2), MCXE60KB00AA (2) MOT T2-005-B 76W (PM4110463)
220V 1PH 50HZ
024-2225
DEWY MCXE30KB00AA (2), MCXE30KB50AA (2), MCXE36KB00AA (2), MCXE42KB00AA (2) MOTOR T2-004-B 56W (PM4115294) 220VAC 1PH 50HZ 690836420001
IRIS MCXE12SB50AA/ MCXE18SB50AA MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-90-8-1 999-0242372
IRIS MCXE24SB50AA MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-115-8-1 999-0242373
IRIS MCXE30SB50AA/ MCXE36SB50AA/ MCXE42SB50AA/ MCXE48SB00AA/ MCXE60SB00AA (2) MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-160-8-1-2 999-0242374
IRIS INVERTER MYXA12SB5A00, MYXA18SB50AA MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-55-8-1 11002015000043
IRIS INVERTER MYXA24SB5A00 MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-115-8-1 11002015000297
IRIS INVERTER MYXA30SB5A00 MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-90-8-1 11002015000344
IRIS INVERTER MYXA36SB5A00 MOTOR AC YKSS-85-4-3 220VAC
1PH 50HZ
11002012003422
IRIS INVERTER MYXA42SB5A00 MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-160-8-1-2 11002015002521
POWERFUL MYXE12BB5000/ MYXE18BB5000 MOTOR BRUSHLESS DC FG40A-ZL 15706000037
POWERFUL MYXE24BB5000/ MYXE30BB5000/ MYXE36BB5000-3 MOTOR BRUSHLESS DC FG150A-ZL 1570520000501
POWERFUL MYXE30BB5000/ MYXE42BB5000/ MYXE48BB0000/ MYXE60BB0000 MOTOR BRUSHLESS DC FG250A-ZL 15709400005

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
ILLUSION, ILLUSION#5, ILLUSION ENVI, INVISIBLE MCD012AA, 018AA, MCD009AA5, 012AA5, MCDD12AA, MCDD18AA, MCDA12AA, MCDA18AA, MCDE12AA, E18AA HFCE04E/F, HFCF06C/D MOTOR S2-1/20-2S 1/20HP 50HZ RPM1100/3SP 024-0446
ILLUSION#5 MCDE18AA50AA MOTOR T2-003-B 50W (PM4110456) 220VAC 1PH 50HZ 690836410001
ILLUSION, ILLUSION ENVI, INVISIBLE MCD024AA, MCD030AA, MCD036AA, MCDD24AA, MCDA24AA, MCDE24AA MOTOR S2-1/15-1V 1/15HP 50HZ RPM1100/3SP (024-0447) 024-0446
ILLUSION, ILLUSION ENVI MCD030EB, HFCA10, MCDD30EB, MCDD30DB MOTOR 7455KVA-A17S 1/6HP
50HZ RPM1175/4SP
024-0609
ILLUSION, ILLUSION ENVI MCD036EB, HFCA12, MCDD36EB MOTOR 8555KVA-A16S 1/5HP
50HZ RPM1185/4SP
024-0610
ILLUSION ENVI MCDD36DB, MCDA36DB, MCDA36DB MOTOR HE2H4004K/PM4103206
235W 50HZ RPM1396/4SP (024-0343, 024-2013)
690416700001
ILLUSION, INVISIBLE MCDA30EB, MCDE30EB MOTOR KDF2F4002 133W
220V/50Hz
024-2097
ILLUSION, INVISIBLE MCDA36EB, MCDE36EB MOTOR KDF2F4003 143W
220V/50Hz
024-2098
ILLUSION, INVISIBLE MCD048EB, MCD060EB, MCDB48EB, MCDB60EB MCDD48EB, MCDD60EB MCDE42EB, MCDE48EB, MCDE60EB MOTOR KHE2F4004 T2-0014-B
1/3HP 220V/50Hz RPM1000/4SP (024-2045)
024-1167
ILLUSION#5 MCD018AA5, MCDA18AA5, MCDA24AA5, MCDE24AA5 MOTOR KDE2G4043 T2-0017-B
50HZ RPM1100/4SP
024-1201
ILLUSION#5 MCD024AA5, MCD030EB5, MCDA30EB5 MOTOR KHE2F4005 T2-0016-B
50HZ RPM1230/4SP
024-1335
ILLUSION, ILLUSION#5 MCD048EB, MCD060EB, MCDD42DB, MCDD48DB MCD036EB5, MCDA36EB5 MOTOR 8557LVS-A13S 1/6HP
50HZ
024-0587
ILLUSION#5 MCD042EB5, MCDA36DB MOTOR KHE2F4004 T2-0014-B
1/3HP 220V/50Hz RPM1000/4SP
024-1167
ILLUSION PREMIUM MCD030HB, MCD036HB, MCDA30HB, MCDA36HB MOTOR KDF2G4006 77W
220V/1PH/50HZ
024-1862
ILLUSION PREMIUM MCD048HB, MCDB48HB MOTOR KDF2H4004 133W
220V/1PH/50HZ
024-1863
ILLUSION PREMIUM MCD060HB, MCDB60HB MOTOR KDF2H4005 125W
220V/1PH/50HZ
024-1954
INSIGHT, INVISIBLE MCD030DB00BA, MCDA30DB, MCDE30DB, HFCC10 MOTOR HE2H4003K/PM4104302
213W 50HZ RPM1400/4SP (024-0342, 024-2012)
690416690001
INSIGHT, INVISIBLE MCD036DB00BA, MCDE36DB HFCC12 MOTOR HE2H4004K/PM4103206
230W 50HZ RPM1396/4SP (024-0343, 024-2013)
690416700001
INSIGHT, INSIGHT ENVI, INVISIBLE MCD036DB,048DB, MCDD48DB, MCDA30DB, MCDB42DB,
MCDB42EB5, MCDB48DB,
MCDB48CB, MCDE42DB, MCDE48DB
HFCD14, HFCD16
MOTOR 8555NVA-A28S (B2-1/2-1AA) 1/2HP 50HZ RPM1200/4SP 024-0396

 

INSIGHT, INSIGHT ENVI MCD042DB, 048DB, MCDA30DB, B42DB, B48DB, MCDD48DB, HFCD14, HFCD16 MOTOR 8555NVA-A28S (B2-1/2-1AA) 1/2HP 50HZ RPM1200/4SP 024-0396
INSIGHT, INSIGHT ENVI, INVISIBLE MCD060DB, MCDD60DB, MCDB60DB, MCDE60DB, HFCD18, HFCD20 MOTOR 8555NVA-A27S (B2-3/4-SA) 3/4HP 50HZ RPM1250/4SP 024-0398
INSIGHT, INSIGHT ENVI MCD060DB, MCDD60DB, MCDB60DB, HFCD18, HFCD20 MOTOR 8555NVA-A27S (B2-3/4-SA) 3/4HP 50HZ RPM1250/4SP 024-0398
INVISIBLE #5 MCDE12AA5 MOTOR KDE2E4029 1/20HP
50HZ RPM850/3SP
024-0337
INVISIBLE #5 MCDE18AA5 MOTOR T2-003-B 50W (PM4110456) 220VAC 1PH 50HZ 690836410001
INVISIBLE #5 MCDE24AA5 MOTOR KDE2G4043 T2-0017-B
50HZ RPM1100/4SP
024-1201
INVISIBLE #5 MCDE30EB5 MOTOR KHE2F4005 T2-0016-B
50HZ RPM1230/4SP
024-1335
INVISIBLE #5 MCDE36EB5/ E42EB5 MOTOR 8557LVS-A13S 1/6HP
50HZ
024-0587
POWERFUL MYDE12BB5W00/ MYDE18BB5W00 MOTOR BRUSHLESS DC FG60A-ZL 1570410000102
POWERFUL MYDE30BB5W00/ MYDE36BB5W00-3 MOTOR BRUSHLESS DC FG200A-ZL 15705200016
POWERFUL MYDE36BB5W00-1/ MYDE42BB5W00/ MYDE48BB0W00 MOTOR BRUSHLESS DC FG250B-ZL 1570940000603
POWERFUL MYDE60BB0W00 MOTOR BRUSHLESS DC FG560B-ZL 1570940000801
CHILLED WATER FAN COIL HFCA04, HFCC04, MCDA12DB MOTOR KDE2E4029 1/20HP
50HZ RPM850/3SP
024-0337
CHILLED WATER FAN COIL HFCA04D/E/F MOTOR 7457EVA-A12S
220V/1PH/50HZ
024-0582
CHILLED WATER FAN COIL HFCA06, HFCC06, MCDA18DB MOTOR KDE2G4016 1/8HP 50HZ RPM1100/3SP 024-0338
CHILLED WATER FAN COIL HFCA08, HFCC08, MCDA24DB MOTOR KDE2G4018 1/4HP 50HZ RPM1215/4SP 024-0339
CHILLED WATER FAN COIL HFCA10 MOTOR 8555LVA-A13S 162W
50HZ RPM1300/4SP
024-0629
CHILLED WATER FAN COIL HFCA12 MOTOR 8555LVA-A12S 186W
50HZ RPM1350/4SP
024-0630
CHILLED WATER FAN COIL HFCE04C/D MOTOR 7457EVA-A12S
220V/1PH/50HZ
024-0582
CHILLED WATER FAN COIL HFCE04E/F, HFCE06C/D MOTOR S2-1/20-2S 1/20HP 50HZ RPM1100/3SP 024-0446
CHILLED WATER FAN COIL HFCE06E/F, HFCE08C/D/E/F MOTOR S2-1/12-2I 1/12HP 50HZ RPM1200/3SP 024-0384
CHILLED WATER FAN COIL HFCE10C/D/E/F MOTOR KDF2F4002 133W
220V/50Hz
024-2097
CHILLED WATER FAN COIL HFCE12C/D/E/F MOTOR KDF2F4003 143W
220V/50Hz
024-2098
CHILLED WATER FAN COIL HFCE14C/D/E/F, HFCE16C/D/E/F MOTOR 8555NVA-A28S (B2-1/2-1AA) 1/2HP 50HZ RPM1200/4SP 024-0396
CHILLED WATER FAN COIL HFCE18C/D/E/F, HFCE20C/D/E/F MOTOR 8555NVA-A27S (B2-3/4-SA) 3/4HP 50HZ RPM1250/4SP 024-0398

 

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
FCDA WATER COIL FCDA04/06/08 MOT DC 100W 380VDC 8P 690850340001
FCDA WATER COIL FCDA10/12 MOT DC 250W 380VDC 8P 690850350001
FCDA WATER COIL FCDA14/16/18/20 MOT DC 550W 380VDC 6P 690850360001

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
N/A A/C WITH MOTOR 30W to
90W (OUTPUT)
BRUSHLESS PERMANENT- MAGNET DC MOTOR 60W 0.69A
200V 50/60HZ FEATURE :
1) VARIABLE SPEED RANGE
400-1450 RPM
2) HIGH EFFICIENCY (UP TO 75%)
3) ENERGY SAVING / PERFORMANCE IMPROVEMENT
4) LOW NOISE / LOW VIBRATION
5) COMPATIBLE WITH EXISITNG
3-SPEED THERMOSTAT
690417870001

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
ODYSSEY DIRECT DRIVE TTH060GB (1) , TTH0100GB (2),
DDHA20 (1), DDHA34 (2)
MOTOR KHF3T4008
(268W, 6P, 220V/1PH/50Hz)
024-2093
ODYSSEY DIRECT DRIVE TTH075GB (1), DDHA25 (1) MOTOR KHF3W4007 (416W, 6P, 220V/1PH/50Hz) 024-2094
ODYSSEY DIRECT DRIVE TTH0120GB (2), DDHA40 (2) MOTOR KHF3T4009
(319W, 6P, 220V/1PH/50Hz)
024-2095

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
YUKON MCV036- 048AA/AB (1), MCV090- 120AA/AB (2), HFWB12,16EB (1), HFWB30,40EB (2) MOTOR 8557KVA-A13S 141W
50HZ RPM900/3SP
024-0032-001
YUKON MCV060AA/AB (1), HFWB20EB (1) MOTOR 8557KVS-A12S 155W
50HZ RPM900/3SP
024-0075
YUKON MCV060BA (1) MOTOR 8557MVA-A17S, B1-1/3
B, PM3103204 1/3HP, 231W 50HZ RPM900/3SP (024-0078-001)
690416670001

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
YUKON MCV036, 048BB (1), MCV090, 120BB (2), MCV090,120EB (2), MCVB36BB (1), MCVB48BB (1), MCV090EB (2), MCV120EB (2), MCVE36BB (1), MCVE48BB (1) HFWB12,16BB (1), HFWB30,40BB (2) MOTOR PK455-813-460 220W
50HZ RPM550/4SP (024-0972)
024-1664
YUKON MCV060BB (1), MCVB60BB (1), MCVE60BB (1) HFWB20BB (1) MOTOR PK455-813-460 220W
50HZ RPM550/4SP (024-0980)
024-1664

MOTOR DÒNG MÁY CASSETTE

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
(OLD) CASSETTE CASSETTE- WATER COIL MCC518-524AB0RAA, CWS06-08 MOTOR PM313018 FOR MCC518-524AB/CWS06-08 (031300020,
03-0110-1300050A)
690401150001
(OLD) CASSETTE CASSETTE- WATER COIL MCC530AB0RAA, CWS10 MOTOR PM3110336 FOR MC- C530AB/CWS10 (031300030,
03-0110-1300070A)
690411970001
(OLD) CASSETTE CASSETTE- WATER COIL MCC536AB0RAA, CWS12, CWS14 MOTOR PM310689 FOR MC- C536AB/CWS12 (031300040,
03-0110-1300080A)
690411980001
CASSETTE- WATER COIL CWS03 MOTOR KDF3D4002 FOR CWS03 (03-0110-1300245A) 690412010001
CASSETTE- WATER COIL CWS04 MOTOR KDF2D4002 FOR CWS04 (03-0110-1300255B) 70-MOT00078
CASSETTE- WATER COIL CWS16 MOTOR MFE-60UNI(DC60W) FOR CWS16 (03-0110-2006010) 690408520001
CASSETTE MCC-1B MCC5181B0RAA/AB MOTOR 7457EVA-A19S (T-1/35HP) 50HZ 024-0833
CASSETTE MCC-1B MCC5241B0RAA/ AB, MCCA181B, MCCA241B MOTOR 7457GVA-A18S (T-1/20HP) 50HZ 024-0834
CASSETTE MCC-1B MCC5301-5361B0RAA/ AB, MCCA301B, MCCA361B, MCCA421B, MCCA481B MOTOR 7457HVA-A20S (T-1/15HP) 50HZ 024-0835
CASSETTE MCC5182B0RAA MOTOR T-70W 50HZ 220V 1PH 024-2023
CASSETTE MCC5242B0RAA MOTOR T-90W 50HZ 220V 1PH 024-2024
CASSETTE MCC5182B0RAA MOT T-70W 50HZ 220V 1PH 024-2023
CASSETTE MCCA182B0RAA, MCCE182B0RAA MOT T-90W 50HZ 220V 1PH MCC 888-240238
CASSETTE MCC5242B0RAA MOT T-90W 50HZ 220V 1PH 024-2024
CASSETTE MCCA242B0RAA, MCCE242B0RAA MOTOR T-90W 50HZ 220V 1PH EX-HI 888-240242
CASSETTE MCC5302B0RAA, MCCA302B0RAA, MCCE302B0RAA, CWS10201R0FA MOTOR T-135W 50HZ 220V 1PH 024-2025

MOTOR DÒNG MÁY CASSETTE 2

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
CASSETTE MCC5362B0RAA, MCCA302B0RAA, MCCA362B0RAA, MCCE362B0RAA, CWS12201R0FA, CWS14201R0FA MOTOR T-145W 50HZ 220V 1PH 024-2026
CASSETTE MCC5422B0RAA, MCC5482B0RAA, MCCA42/48/60 2B0RAA, MCCE42/48/60 2B0RAA, CWS16201R0FA MOTOR T-105W 50HZ 220V 1PH 024-2037
POWERFUL MYCE12BB5R00 MOTOR BRUSHLESS DC B-FN60C-ZL 150104060012
POWERFUL MYCE18BB5R00/ MYCE24BB5R00/ MYCE30BB5R00/ MYCE36BB5R00-3 MOTOR BRUSHLESS DC FN35D-ZL 1570410000702
POWERFUL MYCE36BB5R00-1/ MYCE42BB5R00/ MYCE48BB0R00/ MYCE60BB0R00 MOTOR BRUSHLESS DC FN150A-ZL 15709400009
(NEW) CASSETTE- WATER COIL CWS04201R0FA, CWS06201R0FA MOTOR FOR CWS04-06201R0FA 024-2043
(NEW) CASSETTE- WATER COIL CWS08201R0FA MOTOR FOR CWS08201R0FA 024-2044
CASSETTE WATER COIL- DC MOTOR CWS 03/04/06 7A1R0FA MOTOR FOR CWS03/04/
067A1R0FA (03-0110-2004510)
690418870001
CASSETTE WATER COIL- DC MOTOR CWS 08/10/12/14/16
7A1R0FA
MOTOR FOR CWS08/10/12/14/16
7A1R0FA (03-0110-2006010)
690408520001

MOTOR DÒNG MÁY CASSETTE 3

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
1-WAY CASSETTE MCAE12AB50AA, MCAE12AB00AA, CWAA0410M100AA MOTOR T45-04F 45W 220VAC
1PH 50HZ
690355870001
1-WAY CASSETTE MCAE18AB50AA, MCAE18AB00AA, CWAA0610M100AA MOTOR T2-003-B 50W (PM4110456) 220VAC 1PH 50HZ 690836410001
1-WAY CASSETTE MCAE24AB50AA, MCAE24AB00AA, CWAA0810M100AA MOT T2-005-B 76W (PM4110463)
220V 1PH 50HZ
024-2225
1-WAY CASSETTE MCAE30AB50AA (2), MCAE30AB00AA (2), MCAE36AB00AA (2), MCAE42AB00AA (2), CWAA1010M100AA (2), CWAA1210M100AA (2), CWAA1410M100AA (2) MOTOR T2-004-B 56W (PM4115294) 220VAC 1PH 50HZ 690836420001
1-WAY CASSETTE MCAE36AB50AA (4), MCAE42AB50AA (4), MCAE48AB00AA (4), MCAE60AB00AA (4) MOTOR T2-005-B W/QUICK CON.
50HZ
024-1018-001

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
TRIPPLE-E TTK509DB5E01/11, TTK515DB5E01, TTK512DB5E01/21 MOTOR YDK42-6P FOR TTK509,512DB5 (024-1008) 1170040059
+1170100027
TRIPPLE-E TTK518DB5E01/11 MOTOR YDK110-6I FOR TTK518DB5 (024-1011) 1170040105
+1170100030
TRIPPLE-E TTK524MB0EEA MOTOR B1-1/6-R WITH CAP
5MFD 400 VAC, 220V/1PH/50HZ RPM900
(024-0378)
70-MOT00037
PREMIO TTK524MB0EFA MOTOR B1-1/6-R WITH CAP
5MFD 400 VAC, 220V/1PH/50HZ RPM900 (024-0378)
70-MOT00037
BRAVO TTK509BB5E00 MOTOR FW25K FOR TTK509BB5 150130671
BRAVO, COOL-PLUS TTK512BB5E00, TTK512BB5E01, TTK512CB50AA/BA MOTOR FW35X FOR TTK512BB5 150130676
BRAVO TTK515BB5E00 MOTOR LW68B FOR TTK515BB5 15015057
BRAVO, COOL-PLUS TTK518BB5E00, TTK518BB5E01, TTK518CB50AA/BA MOTOR LW60J FOR TTK518BB5E00 1501506102
BRAVO TTK524BB5E00 MOTOR FOR TTK524BB5 (BEFORE YEAR 2012) 1501506102
+10335008
BRAVO TTK524BB5E00 MOTOR LW60J FOR TTK524BB5 (AFTER YEAR 2012) 1501506102
BRAVO INVERTER TTKA09BB5E00 MOTOR FW30J-ZL FOR TTKA09BB5 (1501308502) 690418290001
BRAVO INVERTER TTKA12BB5E00 MOTOR FW30J-ZL FOR TTKA12BB5 (15013085) 690404490001
BRAVO INVERTER TTKA18BB5E00 MOTOR LW60K FOR TTKA18BB5 (1501506301) 690404230001
BRAVO INVERTER TTKA24BB5E00 MOTOR LW92B-ZL FOR TTKA24BB5 (150104000001) 690413050001
PASSIO TTKE09GB5E00/AA, TTKE12GB5E00/AA MOTOR FW35X FOR TTKE09-E12GB5 150130676
PASSIO TTKE15GB5E00 MOTOR FW48G FOR TTKE15GB5 (1501307103) 690412710001
PASSIO TTKE15GB5E01/AB, TTKE18GB5E00/AA MOTOR LW40B FOR TTKE18GB5 (15013075) 690412720001
PASSIO TTKE24GB5E00/AA MOTOR LW50G FOR TTKE24GB5 (15015068) 690412730001
PASSIO INVERTER TYKE09GB5E00/AA MOTOR FW30J-ZL FOR TYKE09GB5 1501308506
PASSIO INVERTER TYKE12GB5E00/AA MOTOR FW30J-ZL FOR TYKE12GB5 (15013085) 690404490001
PASSIO INVERTER TYKE18GB5E00/AA, TYKE24GB5E00/AA MOTOR LW60M-ZL FOR TYKE18GB5 (1501506402) 690412290001
DEWY, INVISIBLE TTKE12HB5EAA MOTOR FW35X FOR TTKE09-E12GB5 150130676
DEWY TTKE18HB5EAA MOTOR LW40B FOR TTKE18GB5 (15013075) 690412720001
DEWY TTKE24HB5EAA MOTOR LW50G FOR TTKE24GB5 (15015068) 690412730001
IRIS TTKE12SB5EAA MOTOR FOR TTKE12SB5 999-0242388
IRIS TTKE18SB5EAA MOTOR FOR TTKE18SB5 999-0242389

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
IRIS TTKE24SB5EAA, TTKE30SB5EAA MOTOR FOR TTKE24-30SB5 999-0242390
IRIS TTKE36SD5EAA, TTKE42SD5EAA, TTKE48SD0EAA, TTKE60SD0EAA MOTOR FOR TTKE36-42SD5, TTKE48-60SD 999-0242391
IRIS INVERTER TYKA12SB5E00 MOTOR YKT-32-6-203L 220V,
1PH, 50HZ
11002012008961
IRIS INVERTER TYKA18SB5E00 MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-50-8-2 11002015000397
IRIS INVERTER TYKA24SB5E00, TYKA30SB5E00, TYKA36SB5E00 MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-120-8-2 11002015000247
IRIS INVERTER TYKA42SB5E00 MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-85-8-22 11002015002241
IRIS INVERTER MOTOR BRUSHLESS DC ZKFN-85-8-22-2 11002015004201
POWERFUL TYKE12BB5E00 MOTOR BRUSHLESS DC FW30J-ZL 1501308511
POWERFUL TYKE36BB5E00 MOTOR BRUSHLESS DC LW92K-ZL 15010400000102
POWERFUL TYKE36BD5E00/ TYKE42BD5E00/ TYKE48BD0E00 MOTOR BRUSHLESS DC B-SWZ150A 150104060013
POWERFUL TYKE60BD0E00 MOTOR BRUSHLESS DC B-SWZ120A 1570410001305
POWERFUL MOTOR BRUSHLESS DC B-SWZ120A 1570410001306

MOTOR DÒNG MÁY TTK THƯƠNG MẠI

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
TTK TTK012,015,018QB, TTK512,515,518QB TTK518PB, TTKC18PB TTK509,512,518,524MA TTK512,515,518,524LB TTKC12,C18LB TTK060KD00CA TTK536KB5, TTK536KD5
TTK509,512LB5, TTK512MB5, TTK524PB5
TTKA12LB, TTKA15LB, TTKA18LB
TTKA12LB5
TTKA15QB, TTKA18QB
MOTOR 1/15HP 220V/1PH/50HZ RPM900 024-0377-AC
TTK TTK048, 060KD00CB MOTOR B1-1/8-1FA 1/8HP 103W
220V/1PH/50HZ (024-0394)
690416660001

MOTOR DÒNG MÁY TTK

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
TTK TTK024,030,036,042QB, TTK524,530,536QB TTK030,036,042,048,
060QD
TTK536QD, TTK524,
530PB TTK524,530,536MB, TTK536MD TTK530,536KB, TTK036,042,048,060KD TTK518,524,530MB5, TTK518,524LB5
TTK530,536KB5, TTK536KD5, TTK042KD5, TTKC24PB, TTKC30PD, TTKC30,C36KB, TTKC36,D42KD TTKA24LB, TTKA24QB, TTKA30KBS, TTKA30MB, TTKA30MB5, TTKA30QB, TTKA18LB5, TTKA24LB5, TTKA30KB5,
TTKA36KD5, TTKB42KD5, TTKB42KDS, TTKB42QD, TTKB42KDS,
TTKE30KB, TTKE30MB, TTKE30QB,
TTKE42KD, TTKE42QD
MOTOR B1-1/6-R WITH CAP
5MFD 400 VAC, 220V/1PH/50HZ RPM900
(024-0378)
70-MOT00037
TTK TTK036QB00CA/EA TTK536QB00AABA TTK030QD00CA TTK036QD00BA/CA/DA TTK048QD00EA/FA/GA/ HA TTK060QD00EA/FA/GA TTK536QD00AA/BA TTK048KD00GA TTKD48KD00AA TTKD60KD00AA/BA TTK042KD50CA TTK048KDS0DA/EA/FA TTK060KDS0CA/DA/EA MOTOR 7456LVS-A14S 1/4HP
220V/1PH/50HZ RPM900 (024-0574)
690423960001
TTK TTK536QB, TTK536QD, TTK048KD, TTK048QD, TTK060KDS,TTK060QD, TTKD48KD, TTKD60KD (SINGLE FAN) TTKB48KDS, TTKB48KDS, TTKB48QD, TTKB60KDS, TTKB60QD (TWO FANS)
TTKE30KB5, TTKE30MB5, TTKE30QB5,
TTKE36KB5, TTKE36KD5, TTKE60KD, TTKE60QD
MOTOR T095-06F 95W
PG930-66-OL 220VAC/1PH/50HZ
690341630001
TTK TTKD60KD00EA (TWO FANS) MOTOR T130-04F  130W
PG935-416UK 230VAC/1PH/50HZ
690345000001

MOTOR DÒNG MÁY TTK TTA RAUP

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
TTK TTKA12LB5, TTKA18LB5, TTKA30KB5, TTKA36KB5, TTKA36KBS, TTKA36KD5, TTKA12LB, TTKA12LB5, TTKA12QB, TTKA24LB5, TTKA36KB5, TTKA36KDS, TTKA36MB, TTKA36MD, TTKA36QB, TTKA36QD, TTKB42KD5,
TTKE36KBS, TTKE36KDS, TTKE36MB, TTKE36MD, TTKE36QB, TTKE36QD,
TTKE42KD5
MOTOR T070-06F 70W RT935-
66-SCR/L-OL 220VAC/1PH/50HZ
690348280001
TTK TTK060KDS, TTK060QD TTKB48KDS, TTKB48QD, TTKB60KDS, TTKB60QD (SINGLE FAN) TTKE48KDS, TTKE48QD MOTOR T180-04F 180W
PG945-415TN 220VAC/1PH/50HZ
690390200001
TTK B1-1/2-A MOTOR B1-1/2 A 1/2 HP
220V/1PH/50HZ RPM900
024-0079-2
TTA/RAUP TTA   AA , DD/RAUP MOTOR B1-3/4 J, PM3102484
3/4HP, 439W 380V/1PH/50HZ RPM900 (024-0038-003)
690416650001
RAUP RAUP MOTOR 8536PVA-A11S, B1-3/4-X, PM3304152 380V/3PH/50HZ RPM900 (024-0038-004) 690416680001

MOTOR DÒNG CÔNG NGHIỆP TTA RAUP CAGT

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
ODYSSEY TTA075ED/RD TTA120FD TTA150ED/RD (2) CGAT065D CGAT135D (2) MOT 8536MVA-A14S 1/2HP
380V/3PH/50HZ RPM700 (024-0515)
024-1070
ODYSSEY TTA100ED/RD TTA180ED/RD (2) CGAT085D CGAT175D (2) MOT 8536NVA-A12S 1/2HP
380V/3PH/50HZ RPM813 (024-0516)
024-1071
ODYSSEY/RAUP TTA120ED/RD TTA200ED/RD (2) TTA240ED/RD (2) RAUP250D (2) RAUP300, 400D (3) RAUP500D (4) RAUP600D (6) CGAT085,105D CGAT175,215D (2) MOTOR PM3102368 300W, 6P,
380V/3PH/50HZ (024-0520)
024-1043
ODYSSEY/RAUP (NEW!) TTA100-150RD/ED (1) TTA180-240RD/ED (2) RAUP250 (2) RAUP300,400 (3) RAUP600 (6) CGAT085,105 (1) CGAT175,215 (2) MOTOR RT455-612/380 T400-06F
400W 380V/3PH/50HZ
690305610001

 

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
HI-COMMAND, NEW STYLUS MCX, CFEA, CFEB SERIES STEPPING MOTOR ST30 FOR MCX 024-0526
COOL PLUS MCX-HB STEPPING MOTOR ST35 FOR MCX-HB 024-2101
DEWY MCXE-KB STEPPING MOTOR MP35EA LENGTH 1.4M. 690844130001
IRIS MCXE-SB STEPPING MOTOR 999-0242376
IRIS INVERTER MYXA12-42SB5 STEPPING MOTOR SM-35-17-12-46 11002010000546
STEPPING MOTOR SM-35-17-12-22 11002010000057
POWERFUL-MYX MYXE12-60BB (2) STEPPING MOTOR MP35CU 1521240215
FRIO MCW712HA , GA STEPPING MOTOR (024-0526) + STEPPER CABLE (024-1206) 024-0526+
024-1206
HI-WALL
30,000-6,000BTU HI-WALL WATER COIL
MCW5306BA00/01, MCW5306B0A10, MCW5306B5A00
MCW5366BA00, MCW5366B0A00/01
HWCF03-12A10R00
STEPPING MOTOR FOR MCW5306BA00 E57
TRIPPLE E MCW509-524DB5A01 STEPPING MOTOR FOR MCW509-524DB5A01 (024-1002) 1170020011
BRAVO, BRAVO INVERTER, PASSIO, PASSIO INVERTER MCW509-512BB5A00, MCW512BB5A01, MCWA09BB5A00, MCWA12BB5A00, MCWE09GB5A00/AA, MYWE09GB5A00/AA STEPPING MOTOR MP24AA (1521212901) 70-MOT00065
BRAVO, BRAVO INVERTER MCW515BB5A00, MCW518BB5A01, MCWA18BB5A00 STEPPING MOTOR MP28VB 15012086
BRAVO MCW518BB5A00 STEPPING MOTOR MP35XX 1521300101
BRAVO, PASSIO, PASSIO INVERTER MCW524BB5A00, MCWE12GB5A00/AA, MYWE12GB5A00/AA STEPPING MOTOR MP24BA (1521210710) 1521210701
BRAVO INVERTER, PASSIO, PASSIO INVERTER MCWA24BB5A00, MC- WE15GB5A00/01/AB, MCWE18-24GB5A00/AA, MYWE18-E24GB5A00/AA STEPPING MOTOR MP35CJ (1521240212, 1521240208) 690409590001
BRAVO INVERTER MCWA24BB5A00 STEPPING MOTOR MP24HB (1521212602) 690413000001
BRAVO INVERTER MCWA24BB5A00 STEPPING MOTOR MP24HC 1521212301
(OLD) CASSETTE MCC518-524AB, CWS STEPPING MOTOR FOR MCC518-524AB 31100510
CASSETTE-1B MCC518-5361B STEPPING MOTOR FOR MCC518-5361B 024-0808
CASSETTE-2B MCC518-5482B, MCCA18-A602B, MCCE18-E602B, CWS_2 STEPPING MOTOR FOR MCC518-5482B (1PC/SET) 999-0242029
POWERFUL-MYC MYCE12-60BB5 STEPPING MOTOR MP24AF 15729401
CASSETTE WATER COIL CWS03-20 7A STEPPING MOTOR (03-0610-1100810,
03-0610-1100510)
03-0610-1100822
1-WAY CASSETTE MCA-AB, CWAA STEPPING MOTOR 35BYJ46
LENGTH 1.4M.
024-2275
STEPPING MOTOR 35BYJ46
LENGTH 2.6M.
024-2276
(NEW) YUKON MCV036-120BB, HFWB12-40BB MCV036-120EB, MCVB36-60BB MCVE36/48/60BB STEPPING MOTOR 2.5/2W
220/240V 50/60HZ
024-0979
(NEW) STEPPING MOTOR 4W
220V 50/60HZ
690346580001

MOTOR DÒNG MÁY CÔNG NHIỆP VÀ AHU

SERIES MODEL DESCRIPTION P/N
ODYSSEY TTH060BD, TTH060ED, TTH060FD, BDHA20, DWHA20 MOTOR 3/4HP 4P
380V/3PH/50HZ RPM1450 (TECO)
70-MOT00009
MOTOR 0.75HP 024-2312
ODYSSEY TTH075BD, TTH075ED , BDHA25, DWHA25 MOTOR 1HP 380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3 AEEVX3-80M LEFT BOX ,TECO (024-0139-002) 024-2313
N/A N/A MOTOR 1.5HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-90S LEFT BOX ,TECO
024-2314
ODYSSEY TTH100/120BD/ED, TWE120/160AD/CD/ED, BDHA34/40/50, BDCB40/50, DWHA34/40 MOTOR 2HP 380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3 AEEVX3-90L LEFT BOX
,TECO (024-0161)
024-2315
ODYSSEY TTH160BD00AA/BA, TTH120FD00BA/ABA, DWHA40 MOTOR 2HP 50HZ 380-415V/3PH
4P (INLINE)
690350750001
ODYSSEY TTH180BD/ED, TTH210BD/ED, TWE180BD/CD/ED, TWE210CD/ED, BDHA60/70, BDCB60/70 MOTOR 3HP 380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3 AEEVX3-100L LEFT BOX ,TECO (024-0162-001) 024-2316
ODYSSEY TTH180BD00AA, TTH180ED00AA, TTH210BD00AA, DWHA60/70 MOTOR 3HP 50HZ 380-415V/3PH
4P (INLINE)
690350760001
N/A N/A MOT 4HP 380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3 AEEVX3-100L LEFT BOX ,TECO 024-2317
ODYSSEY TTH240BD/ED, TWE240BD/CD/ED , TTV250AD,
BDHA80, BDCB80
MOT 5.5HP 380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3 AEEVX3045R50FM- R1F-112M LEFT BOX ,TECO
**ใช้แทนMOTOR 5 HP P/N
024-0169-002 ที่เลิกผลิต**
024-2318
ODYSSEY TTH240BD00AA, DWHA80 MOT 5.5HP 50HZ 380-415V/3PH
4P (INLINE)
690350770001
TTV TTV300AD, TTV400AD MOTOR 7.5HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-132S LEFT BOX ,TECO (024-0538)
024-2319
TTV TTV500AD MOTOR 10HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-132M LEFT BOX ,TECO
024-2320
TTV TTV600AD MOTOR 15HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-160M LEFT BOX ,TECO
024-2321
20 HP MOTOR 20HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-160L LEFT BOX ,TECO
024-2322
25 HP MOTOR 25HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-180M LEFT BOX ,TECO
024-2323
30 HP MOTOR 30HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-180L LEFT BOX ,TECO
024-2324
40 HP MOTOR 40HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-200L TOP BOX ,TECO
024-2325
50 HP MOTOR 50HP
380-415V/3PH/50HZ IE2 4P B3
AEEVX3-225S TOP BOX ,TECO
024-2326

Ngoài ra, chúng tôi có bán các loại motor động cơ quạt của dàn FCU Trane TROC-300SW, TROC-400SW, TROC-600SW, TROC-800SW, TROC-300HW, TROC-400HW, TROC-600HW, TROC-800HW

Quý khách cần tư vấn và báo giá, xin liên hệ: 0886.033.804(có Zalo)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tổng hợp các loại motor động cơ của điều hoà máy lạnh Trane”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!