Thiết bị FCU, AHU, PAU

DXAHU-Trane-CLCP.jpg

CÁCH TÍNH CHỌN THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ TƯƠI TRUNG TÂM PAU

CÁCH TÍNH CHỌN PAU Hiện nay, chúng ta thường chọn thông số không khí đầu ra của PAU sau xử lý là 26DB(Dry-Bulb)/25(Dew-Point) (Nhiệt độ bầu khô 26 độ C/ Nhiệt độ đọng sương 25 độ C)  Tổng tải lạnh được chia thành 2 thành phần: Nhiệt lượng do gió tươi đưa vào và các…

Xem thêm