coil-dan-lanh-fcu-bi-hong

Coil dàn lạnh fcu bị hỏng, không thể phục hồi

Coil dàn lạnh fcu bị hỏng, không thể phục hồi

Bình luận trên Facebook