Tổng hợp các loại máy nén lạnh của điều hoà không khí hãng Trane

Bán các loại máy nén lạnh của điều hoà không khí Trane. Các sản phẩm chất lượng chính hãng, hàng mới 100%, giao hàng toàn quốc. Điện thoại : 0886.033.804

Mô tả

Bán các loại máy nén lạnh của điều hoà không khí Trane. Các sản phẩm chất lượng chính hãng, hàng mới 100%, giao hàng toàn quốc. Điện thoại : 0886.033.804

SCROLL COMPRESSOR

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTK524LB50BA ZR26K3-PFJ 015-0141 22,200
TTK524MB5EAA, TTK524LB5 ZR28KM-PFZ (015-0286) 690302760001 23,000
TTK5247B5E00, TTK524LB50JA ZR30KM-PFZ 015-0287 25,000
TTK524LB50DA ZR30KS-PFZ 015-0266 25,000
TTK530KB50CA ZR32KS-PFZ (015-0253) 690302770001 27,000
TTK530KB50BA, TTK530MB5EAA ZR34K3-PFJ 015-0143 28,800
TTK530KB , 530JA , TTK030QB ZR40K3-PFJ 015-0144 33,900
TTK536KB50CA, TTK536MB0EAA ZR42K3-PFJ 015-0256 35,500
TTK536KB , 536JA , TTK036QB ZR45K3-PFJ 015-0171 38,900
TTK536KBS0BA, TTK536MB0ECA AH60VBCT 015-0271 37,000

 

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTK042KD50CA AH60YBCT 015-0272 37,600
TTK042KDS0BA, TTK042QD BH72YGAT 015-0273 45,650
TTK048KD00C/DA, TTK048QD00BA BH82YGAT 015-0248 51,620
TTK060KD00DA, TTK060QD00BA BH96YGAT 015-0247 61,420
TTK536KD50BA ZR42K3-TFD 015-0207 35,500
TTK536KD , TTK036QD ZR45KC-TFD 015-0198 38,900
TTK042KDS0CA, TTK042KDS0FA ZR54KE-TFM-52E 015-0354 45,000
TTK042KD , 042QD00AA ZR54KC-TFD 015-0162 45,200
TTK048KDS0DA, TTK048QD00HA/FA ZR61KE-TFM-52E 015-0355 51,000
TTK048QD00DA/GA , TTK048KDS0CA/EA, TTK048KD00EA ZR61KS-TFD 015-0279 51,000
TTK048QD , 048KD ZR61KC-TFD 015-0159 51,000
WTK060AD, SWUT060D (1) ZR68KC-TFD 015-0161 57,500
TTK060KD , 060QD ZR72KC-TFD 015-0158 60,900
TTA075RD00MA (1), TTA150RD00MA (2) ZR94KC-TFD-522 015-0209 80,400
TTA150RD0GMA (2) ZR94KC-TFD-452* 015-0214 80,400
SWUT090D (1), SWUT180D (2) ZR108KC-TFD-522 015-0166 92,000
TTA100RD00MA (1), TTA200RD00MA (2) ZR125KC-TFD-522 015-0167 107,000
TTA200RD0GMA (2) ZR125KC-TFD-452* 015-0215 107,000
TTA120RD00MA (1) ,TTA240RD00MA (2) ZR144KC-TFD-522 015-0168 123,000
TTA240RD0GMA (2) ZR144KC-TFD-452* 015-0216 123,000

SCROLL COMPRESSOR ( FOR 5 – 10 TONS )

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTA075RD00PA (1), TTA150RD00PA (2) SM100 015-0233 79,000
TTA180RD0GPA (2), TTA180RD0GQA (2), TTA180RD00QA (2) SM110 015-0255 90,000
TTA100RD00PA (1), TTA200RD00PA (2) SM120 015-0228 102,800
TTA120RD00PA (1), TTA240RD00PA (2) SM148 015-0234 123,100
TTA150RD00SB (1) SM185 015-0227 155,000
TTK060KDS0CA HLM072 (690409270001) 015-0314 60,900
TTA075RD00RB (1), TTA150RD00RB (2) HCM094 (690409280001) 015-0341 80,000
TTA180RD00RB (2) HCM109 015-0342 90,000
TTA100RD00RB (1), TTA200RD00RB (2) HCM120 015-0343 100,000
TTA120RD00RB (1), TTA240RD00RB (2) SM147 015-0344 120,000

ROTARY COMPRESSOR ( FOR 0.75 – 5 TONS )

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
RAUP400 (4) SM120 015-0228 102,800
RAUP250 (2), RAUP500 (4) (CSHA-100K) SM161 015-0226 133,200
RAUP300 (2), RAUP600 (4) (CSHA-150K) SM185 015-0227 155,000
TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTUH
TTK509PB, WTK509AB00E/G/FBA RH165VHET 015-0240 9,603
TTK512QB, TTK512LB, TTK015QB, TTK512LB5, TTK512MB5, TTK512PB, WTK512AB00E/G/FCA RH207VRFT 015-0268 12,290
TTK515LB00CA, TTK515QB00AA RH277VHST 015-0246 16,541
TTK518LB00DA, TTK518QB00AA, WTK518AB00/E/G/FCA RH313VAGT 015-0270 18,660
TTK015QB, TTK515LB, TTK018QB, TTK518LB PH28VNET 015-0148 16,705
TTK518LB5, TTK518MB5, TTK518PB, WTK518AB00/E/G/FBA PH31VNET 015-0149 18,570
TTK518LB50HA RH295VAST 015-0334 17,640
NON TRANE MODEL PH33VNET 999-15043 20,395
WTK524AB00E/G/FBA PH39VPET 015-0225 23,490
TTK524MB0EE/F/GA, TTK524QB00A/BA, TTK524LB00GA PH41VPYT 015-0299 25,655
TTK024QB ,TTK524LB, TTK524MB NH41VXBT 888-150055 25,828
TTK524PB0EGA NH44VXBT 888-150048 26,617
NON TRANE MODEL NH47VXBT 888-150049 29,514
TTK030QB, TTK530MB, TTK530QB, WTK530AB00/E/G/FCA NH52VXBT 015-0284 33,008
TTK036QB ,TTK536QB, WTK536AB00E/G/FCA NH56VXBT 015-0276 36,072
TTK036QD, TTK536QD, WTK536AD00/E/G/FCA NH56YXCT 015-0277 36,338

ROTARY COMPRESSOR ( FOR 0.75 – 5 TONS )

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTK509DB5E11, TTK5097B5E00 QK164PFA N/A 9,000
TTK512DB5E21, TTK512LB50DA QJ208PHA N/A 12,000
TTK515DB5E01, TTK5127B5E00 QJ222PEA N/A 15,000
TTK5187B5E00, TTK518LB50FA QJ282PAB N/A 18,000
TTK518DB5A11, TTK5187B5E00, TTK518LB50GA QP306PAA N/A 18,000
TTK5247B0E00 QP425PAA N/A 24,000
TTK509SB5E00 PH150G1C-4FZDE N/A 9,000
TTK512SB5E00, TTK512RB50AA PH185X2C-4TF1 N/A 12,000
TTK515SB5E00 PH240M2C-4FT N/A 15,000
TTK518SB5E00, TTK518RB50AA SHY33MC4-S N/A 18,000
TTK509BB5E00 SD150RV-H6AU N/A 9,000
TTK512BB5E00, TTK512CB50AA QX-C214E030G 00103260G 12,000
TTK515BB5E00 QX-C238E030 00103778G 15,000
TTK518BB5E00, TTK518CB50AA QX-F305F050G 00103132G 18,000
TTK512BB5E01, TTK512CB50BA QX-C202E030GA (00103262G) 690404740001 12,000
TTK518BB5A01, TTK518CB50BA QX-F295F050 00105037_G 18,000
TTK530KB50FA QP442PCA 015-0291 30,000

COMPRESSOR R-32/R-407C

ROTARY/INVERTER ROTARY COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ (R-32)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKE09GB5E00/AA QXF-M088C130 103379 9,000
TTKE12GB5E00/AA QXF-B120C030 103387 12,000
TTKE15GB5E00, TTKE15GB5E01/AB QXF-C150E030 103384 15,000
TTKE18GB5E00/AA QXF-D184F050 (00103386) 690410300001 18,000
TTKE24GB5E00/AA QXF-F24F050 (00103383) 690408900001 24,000
TTKE24LB0EAA PV27VBAMT 690862380001 24,000
TTKE12HB5EAA QXF-B120C030 103387 12,000
TTKE18HB5EAA QXF-D184F050 (00103386) 690410300001 18,000
TTKE24HB5EAA QXF-F24F050 (00103383) 690408900001 24,000
TTKE30KB5EAA/TTKE30MB5EAA 9VS270DAA21 690834630001 30,000
TTKE30KBSEAABA TTKE30MB0EAA/BA TTKE30QB0EAA/BA 9VD33DAA21 690834640001 36,000
TTKE36KBSEAA/BA TTKE36MB0EAA/BA TTKE36QB0EAA/BA 9JS360DAA22 690834650001 36,000
TTKE36KB5EAA 9JS330DAA22 690844470001 36,000
TTKE12SB5EAA KSM120V2UFT 999-0150386 12,000
TTKE18SB5EAA KSG180S1VKT 999-0150387 18,000
TTKE24SB5EAA KSG250V1VMT 999-0150388 24,000
TTKE30SB5EAA KTQ290V1UMT 999-0150389 30,000
TYKE09GB5E00 QXF-B096ZE190A 00103925G 9,000
TYKE12GB5E00 QXF-B096ZE190A 00103925G 12,000
TYKE18GB5E00 QXF-B141ZF030A 00103919G 18,000
TYKE24GB5E00 QXFS-D23ZX090A 103920 24,000
TYKE12BB5E00 QXF-A102ZE170B 9001060093 12,000
TYKE18BB5E00 QXF-B141ZF030F 9001060006 18,000
TYKE24BB5E00/TYKE30BB5E00/ TYKE36BB5E00 QXFS-D25ZX090H 900100019501 24,000

ROTARY COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-32)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKE36KDSEAA/BA TTKE36MD0EAA/BA TTKE36QD0EAA/BA 9JS360PAA21 690834660001 36,000
TTKE36KD5EAA 9JS330PAA21 690844680001 36,000
TTKE42KD5EAA TTKE42KDSEAA/BA TTKE42QD0EAA/BA 9JD390PAA22 690834670001 42,000
TTKE45KDSEAA TTKE48KDSEAA/TTKE48QD0EAA QV53YBBMT 690852830001 48,000
TTKE60KDSEAA/TTKE60QD0EAA QV65YBCMT 015-0358 60,000
TTKE36SD5EAA KTQ330Y1UMT 999-0150391 36,000
TTKE42SD5EAA KTQ390Y1UMT 999-0150392 42,000
TTKE48SD0EAA KTQ480Y1UMT 999-0150393 48,000
TTKE60SD0EAA 9CB067SA01 999-0150394 60,000
TYKE36BD5E00 QXFS-D32ZX090C 9001060078 36,000
TYKE42BD5E00/TYKE48BD5E00/ TYKE60BD5E00 QXFS-F428ZX450I 9001060059 42,000

 

SCROLL COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-32)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKE48KDSEBA ZE55KME-TFM-52E 015-0435 48,000
TTKE60KDSEBA ZE65KCE-TFM-522 015-0436 60,000

ROTARY COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ (R-407C)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKC12LB00AA RE207VHSMT 888-150059 12,011
TTKC18LB00AA RE313VADMT 888-150060 18,353
TTKC24LB00AA PE41VPJMT 888-150029 25,114

SCROLL COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ and 380V/3PH/50HZ (R-407C)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKC30KB00AA ZR40K3E-PFJ 888-150034 33,400
TTKC36KB00AA ZR45KCE-PFJ 888-150057 38,600
TTKC36KD00AA ZR45KCE-TFD 888-150058 35,800
TTKD42KD00AA, TTKD42KD00BA ZR54KEE-TFM-52E 888-150089 45,600
TTKD48KD00AA, TTKD48KD00BA ZR61KEE-TFM-52E 888-150090 52,000
TTKD60KD00AA, TTKD60KD00BA ZR72KCE-TFD-52E 888-150091 56,500

SCROLL COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-407C)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
N/A SZ090 690405150001 69,600
TTA075ED00QA, TTA150ED00QA SZ100 (015-0261) 70-COMP0028 73,677
TTA180ED00QA SZ110 (015-0262) 70-COMP0027 83,999
TTA100ED00QA, TTA200ED00QA SZ120 (015-0263) 70-COMP0026 87,459
TTA120ED00RB, TTA240ED00RB SZ147 (015-0352) 690407830001 119,079
TTA120ED00QA, TTA240ED00QA, TTA120ED00QB, TTA240ED00QB, TTA240ED0GQA, TTA240ED0GQB SZ148 (015-0264) 70-COMP0025 119,865
N/A SZ161 (015-0330) 70-COMP0060 129,700
TTA150ED00SB SZ185-4T (015-0356) 70-COMP0044 147,100
N/A SZ185-4C 70-COMP0004 147,100
TTA075ED00RB, TTA150ED00RB HCP094 (015-0345) 690402940001 73,600
TTA180ED00RB HCP109 (015-0340) 690402950001 88,950
TTA100ED00RB, TTA200ED00RB HCP120 (015-0346) 690402960001 96,080
N/A SY240 015-1004-1 208,900
N/A SY300 015-1004 266,900

COMPRESSOR R-410A

ROTARY/INVERTER ROTARY COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ (R-410A)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKA09BB5E00 QXA-A086zC190 (00103224_G) 690404140001 9,000
TTKA12BB5E00 1YC23AEXD (0010376101) 690404150001 12,000
TTKA18BB5E00 SNB130FGYMC (00205262) 690404160001 18,000
TTKA24BB5E00 TNB220FLHMC 105036 24,000
TTKA12LB00CA, TTKA12LB50AA, TTKA12LB50CA, TTKA12QB00BA RN130VKBMT 690807440001 11,157
TTKA12LB00AA, TTKA12LB00BA, TTKA12LB50BA, TTKA12QB00AA RN135VHTMT 690352640001 11,840
TTKA15LB00AA, TTKA15QB00AA, TTKA18LB50AA, TTKA18LB50BA RN189VXJMT 690324370001 15,593
TTKA18LB00AA, TTKA18LB00BA, TTKA18QB00AA RN196VHWMT 690352650001 16,309
TTKA24LB50AA PN24VAEMT 690329390001 20,984
TTKA24LB50BA PN25VDAMT 690359320001 22,383
TTKA24LB00AA, TTKA24QB00AA PN27VAAMT 690352660001 23,202
TTKA30KBS0AA, TTKA30MB0EAA, TTKA30QB00AA PN33VABMT 690352670001 28,968
TTKA36KB50CA NN37VAAMT 690384980001 32,073
TTKA36KBS0AA, TTKA36QB00AA NN40VAAMT 690352680001 34,802
TYKA12SB5E00 ASN98D22UFZ 11103020000034 12,000
TYKA18SB5E00 ASM135D23UFZ 11103020000006 18,000
TYKA24SB5E00 ATF235D22UMT 11103020000179 24,000
TYKA30SB5E00 ATF310D43UMT 11103020000439 30,000
TYKA36SD5E00 ATF310D43UMT 11103020000439 36,000

ROTARY/INVERTER ROTARY COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-410A)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKA36KD50CA NN37YCAMT 690384990001 32,755
TTKA36KDS0AA, TTKA36QD00AA NN40YCAMT 690352690001 35,485
TYKA42SD5E00 ATQ420D1UMU 11103020000029 42,000

SCROLL COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ (R-410A)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKA30KB50AA, TTKA30KB50BA, TTKA30KB50CA, TTKA30MB5EAA ZP31KSE-PFZ-522 690324380001 25,100
TTKA36KB50AA, TTKA36KB50BA, TTKA36MB0EAA AN36VBFMT 690330810001 32,243

SCROLL COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-410A)

TRANE CDU MODEL MODEL P/N BTU/H
TTKA36KD50AA, TTKA36KD50BA, TTKA36MD0EAA AN36YBFMT 690330820001 32,414
TTKB42KD50AA, TTKB42KD50BA ZP42KSE-TFM-52E 690320020001 34,300
TTKB42KDS0BA ZP44KUE-TFM-50E 690380240001 37,000
TTKB42KDS0AA, TTKB42QD00AA ZP51KUE-TFM-52E 690348270001 42,500
TTKB48KDS0AA, TTKB48KDS0CA, TTKB48QD00AA, TTKB48QD00BA ZP57KUE-TFM-50E 690348290001 47,500
TTKB48KDS0BA ZP54KUE-TFM 690369640001 45,000
TTKB60KDS0AA, TTKB60KDS0BA, TTKB60QD00AA, TTKB60QD00BA ZP72KCE-TFD-52E 690346340001 58,500

COMPRESSOR OIL

P/N USED WITH CONTENT (LITER)
OIL00015 RECIPROCATRING HERMATIC/SEMI HERMATIC COMPRESSOR 3.78
OIL00022 CENTRIFUGAL CHILLER 9.45
OIL00042 SCROLL COMPRESSOR MODEL CSHA, SM (R-22) 3.78
OIL00045 CSHA OR SM COMPRESSOR CONNECTED WITH CSHS COMPRESSOR 3.78
OIL00048 POE OIL : SCREW COMPRESSOR (DESIGNED SPECIALLY FOR USING WITH HFC REFRIGERANT) 3.78
OIL00049 REFRIGERANT OIL (R-134A) 19
OIL00080 REFRIGERATION OIL, LUBRICANT, POE 3.78
RL32H REFRIGERATION OIL, LUBRICANT, POE (Emkarate) 5
RL68H REFRIGERATION OIL, LUBRICANT, POE (Emkarate) 5

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tổng hợp các loại máy nén lạnh của điều hoà không khí hãng Trane”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!