Vật tư lắp điều hòa Chiller

Vật tư lắp điều hòa chiller: đường ống nước lạnh bằng thép và các phụ kiện bích, cút, nối, chếch, khớp nối mềm, y lọc.. Bảo ôn đường ống nước, van đường ống nước, gối đỡ ống, bồn nước, bồn chứa nước lạnh, bể trữ lạnh, bơm nước, van và cụm van FCU AHU

Hiển thị 6 sản phẩm