Đầu dò cảm biến (Sensor)

Đầu dò cảm biến (Sensor): Bao gồm các loại cảm biến nhiệt độ, áp suất, lưu lượng dòng chảy, công tắc áp suất, công tắc dòng chảy (flow switch),..

Hiển thị 13 sản phẩm