Thiết bị AHU, FCU

Thiết bị AHU, FCU: là từ viết tắt lần lượt của Air Handling Units và Fan Coil Unit. Là các thiết bị được lắp đặt trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning). AHU là cụm xử lý không khí. FCU là cụm quạt coil.

Hiển thị 25 sản phẩm