Máy nước nóng bơm nhiệt

Máy nước nóng bơm nhiệt còn gọi là máy nước nóng trung tâm dùng bơm nhiệt heat pump để sản xuất nước nóng. Sử dụng máy nước nóng bơm nhiệt với khả nwang tiết kiệm điện 80% so với máy nước nóng thông thường. Và máy nước nóng bơm nhiệt an toàn hơn so với máy nước nóng điện trở.

Hiển thị 4 sản phẩm