Điều hòa tủ đặt sàn Trane

Điều hòa tủ đặt sàn Trane bao gồm các loại:

   • Điều hòa loại dàn lạnh tủ đặt sàn thổi trực tiếp MCV, công suất lạnh từ 36,000 Btu/h đến 120,000 Btu/h
   • Điều hòa loại dàn lạnh đặt sàn nối ống gió TWE – TTA, công suất lạnh từ 120,000 Btu/h đến 240,000 Btu/h
   • Điều hòa loại dàn lạnh đặt sàn nối ống gió RAUP – TTV, công suất lạnh từ 250,000 Btu/h đến 600,000 Btu/h
   • Điều hòa 1 khối đặt sàn SRUB, giải nhiệt gió, công suất lạnh từ 60,000 Btu/h đến 240,000 Btu/h
   • Điều hòa 1 khối đặt sàn SWUT, giải nhiệt nước, công suất lạnh từ 60,000 Btu/h đến 240,000 Btu/h
   • Điều hòa 1 khối đặt sàn WCVS, giải nhiệt nước, công suất từ 240,000 Btu/h đến 1,200,000 Btu/h.

Quý khách cần mua điều hòa tủ đặt sàn Trane, xin liên hệ 0944.598.169 (có Zalo)

Hiển thị 12 sản phẩm