Dầu nhớt lạnh chiller KuenLing

Dầu nhớt lạnh cho chiller Kuen Ling, dầu bôi trơn máy nén lạnh cho chiller Kuenling, dầu nhớt chiller Kuen Ling:

  • Dầu Soniso 4GS cho các dòng chiller Kuen Ling gas R22, model: KHAW, KLAW, KHOW.
  • Dầu Soniso 5GSD dàn cho Kuenling Brine chiller model: KLSW/B/C.
  • Dầu FS150R cho Kuenling Brine chiller KLSW/D.
  • Dầu Solest 120 cho Kuenling Flooed chiller gas R134a, Model: KLFW, KLSW.
  • Dầu CPI 4214-150 cho Kuenling flooed chiller gas R22, Model: KLFW.

Khách mua nhớt lạnh chiller Kuen Ling,  xin liên hệ điện thoại và Zalo 0944.598.169

Hiển thị 7 sản phẩm