Đầu dò cảm biến (Sensor)

Đầu dò cảm biến (Sensor): Bao gồm các loại cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, cảm biến lưu lượng, cảm biến mức lỏng, .. . Công tắc dòng chảy (flow switch) cũng là một loại cảm biến dòng chảy. Công tắc áp suất ( Pressure Switch) cũng được xếp vào mục này để quý khách dễ tìm kiếm.

Hiển thị 16 sản phẩm