Cảm biến và thiết bị bảo vệ

Cảm biến là thiết bị điện tử nhận biết một số vật lý, hóa học hay sinh học và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin.

Thiết bị bảo vệ: MCB, MCCB, ACB, VCB, ELCB, RCBO, RCCB, khởi động từ và rơ le.

Rơ le là một công tắc đổi mạch bằng dòng điện, có các loại rơ le nhiệt, rơ le điện, rơ le điện cơ, rơ le áp suất,..

Điều Hòa Xanh bán rơ le và cảm biến của máy lạnh chiller và các thiết bị HVAC.

Hiển thị 19 sản phẩm