Chính sách bảo hành, đổi trả và hoàn tiền.

Chính sách bảo hành, đổi trả và hoàn tiền gồm 4 mục: Phạm vi áp dụng, Quy định Đổi Trả, Quy định Hoàn tiền, Chính sách bảo hành.

Chính sách bảo hành, đổi trả và hoàn tiền, gồm 4 mục:

1. Phạm vi áp dụng:

  • Đối tượng áp dụng: Áp dụng với tất cả các sản phẩm mà công ty kinh doanh.
  • Thời gian áp dụng: 01/09/2019

2. Quy định Đổi Trả:

Tình trạng sản phẩm khi đổi Thời gian áp dụng Đổi – Trả Phí đổi/trả hàng
Sản phẩm BỊ LỖI
(do nhà sản xuất)
Ngay khi kiểm tra hàng trước khi nhận hàng – Miễn phí

3. Quy định Hoàn tiền:

  • Quy định này thực hiện theo đúng điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng kinh tế đã được ký và đóng dấu bởi 2 bên.

4. Chính sách bảo hành:

Thực hiện theo đúng những điều khoản được in trên Phiếu bảo hành của nhà sản xuất và của hợp đồng mua bán được ký giữa 2 bên.

error: Content is protected !!