TOSHIBA 2.5HP PH400X3CS-4KT1 (43T41370) ROTARY COMPRESSOR (CARRIER 38CSR024-703)

Bình luận trên Facebook